Krásne ránko Dnes trening 18:00 ak sa vás nahlási aspoň 5 do 12:00
2018-10-23 05:04:04
Krásne dobré pondelkové ranko Dnes funkčný trening 18:00 ak sa vás do 12:00 nahlási aspoň 5 do komentára
2018-10-21 21:17:10
2018-10-18 18:02:17
Horský beh na záruby Zimný beh pod Zárubami Kondičné tréningové centrum P+P Partner na Jahodníku, Nedeľa 15. 12. 2018 o 10.00 Usporiadateľ: P+P PARTNER a HOSPITALITY TRIATHLON TEAM Štart pretekov: Kondičné tréningové centrum P+P Partner na Jahodníku Prezentácia: ‐ 15.12.2018 od 8.00 hod. – 9.45 hod. ‐ najneskôr 15 minút pred štartom Trat pretekov: lesné cesty a chodníky Informácie: Patrik Partl, mail: patrik.partl@post.sk Aktuálne informácie: fb : P+P partner fb : Horský beh na Záruby Kategórie : Muži - 11,6 km bez rozdielu veku Ženy - 11,6 km bez rozdielu veku Štartovné: Platba na mieste - 10 € Šatne, WC : v areáli kondičného tréningového centra P+P partner na Jahodníku Ceny: Absolútne poradie muži, ženy : 1. hodnotné ceny 2. hodnotné ceny 3. hodnotné ceny Časový harmonogram: Štart: 10.00 hod Vyhlásenie víťazov sa uskutoční ihneď po dobehnutí posledného pretekára. Meranie časov a výsledky: Meranie zabezpečuje firma Solarun Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke ....................... Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom neoficiálnom čase. Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží SAZ a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz lekára určeného organizačným výborom podujatia. Akékoľvek sprevádzanie, resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom, sa považuje za nedovolenú pomoc Protesty: Protesty sa musia podať ústne rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Upozornenia pre pretekárov: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia). Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia. aktuálne informácie – fb: P+P Partner fb: Horský beh na Záruby
2018-10-18 17:56:00
Všetko je o hlave tak prečo výhovorky .....
2018-10-18 04:57:06
Krásne dobré ráno a úspešný deň priatelia Dnes trening 18:00 bude
2018-10-18 04:51:47